Τρίτη, 10 Ιουνίου 2008

Μουσείο Ακρόπολης:προς την "ευελιξία" της αγοράς;"Ιδρύεται Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία 'Μουσείο Ακρόπολης', με έδρα την Αθήνα, εποπτευόμενο από τον υπουργό Πολιτισμού. Αυτή η νομική μορφή για την σύσταση του Μουσείου της Ακρόπολης, επιλέχθηκε με γνώμονα την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη διοικητική και οικονομική του αυτοτέλεια. Δύο απαραίτητες προϋποθέσεις λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας ενός Μουσείου Διεθνούς εμβέλειας. (...) Θέλουμε ένα δημόσιο αλλά πρωτοποριακό μουσείο. Ένα μουσείο που θα παρακολουθεί δυναμικά την πρόοδο που σημειώνεται στην πολιτική μουσείων διεθνώς. Που θα συμμετέχει ενεργά στα ευρωπαϊκά δίκτυα και προγράμματα. Ένα δημόσιο -σύγχρονο- μουσείο που θα παραμένει συνδεδεμένο με το κράτος όπως επιτάσσει το Σύνταγμα. Αλλά όχι ασφυκτικά δεμένο σε αυτό. (...) Το μουσείο το ίδιο, αναλαμβάνει τις ευθύνες και το ρόλο του. Με στόχους, όραμα και σχέδιο. Και ασφαλώς επιλέγει και τις μεθόδους για να τα πραγματοποιήσει. Με πραγματική ευελιξία. Παρεμβαίνει επιθετικά στο πολιτιστικό περιβάλλον. Τολμά. Υπερβαίνει ακαμψίες, γραφειοκρατίες. (...) Επιδιώκει καινοτομικές λύσεις για τα προβλήματα. Λύσεις ακόμα και στα μικρά προβλήματα, που δεν πρόκειται εύκολα να αγγίξει η κεντρική διοίκηση. Και γνωρίζετε πολύ καλά ότι αυτά τα μικρά προβλήματα είναι τις περισσότερες φορές που μπλοκάρουν την εξέλιξη στην Δημόσια Διοίκηση. Που είναι τροχοπέδη στην εκτέλεση των αποφάσεων και στην παραγωγή έργου".
Σε αυτά τα λόγια του υπουργού Πολιτισμού Μ. Λιάπη, κατά την παρουσίαση του σχετικού νομοσχεδίου (22.5.08), συμπυκνώνεται η φιλοσοφία των απανταχού "μεταρρυθμιστών", που τα τελευταία χρόνια ενσκήπτει και στα καθ' ημάς και στον χώρο της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το δόγμα των "μεταρρυθμιστών" εφαρμόζεται παντού~ στην παιδεία, την υγεία, στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, σε όλους τους τομείς δημόσιου χαρακτήρα. Πρόκειται για μια απλή και γνώριμη πλέον συνταγή: κρίσεις, καθυστερήσεις, ανεπάρκειες και δυσλειτουργίες του δημόσιου χώρου (υπαρκτές, χρόνιες, ανατροφοδοτούμενες, αλλά και τεχνηέντως διογκούμενες) δεν αποτελούν για τους "μεταρρυθμιστές" πρόβλημα προς επίλυση, αλλά αντίθετα μια εξαιρετική ευκαιρία. Αξιοποιούνται ή και προκαλούνται, ενίοτε, τεχνητά, προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή το κλασικό "μεταρρυθμιστικό" τρίπτυχο: συρρίκνωση της δημόσιας σφαίρας και ιδιωτικοποιήσεις - δραστική μείωση των δημόσιων δαπανών - απορρύθμιση των αγορών. Όπως ακριβώς και στους υπόλοιπους τομείς του δημοσίου, έτσι και στην πολιτιστική κληρονομιά, οι εναλλασσόμενοι πολιτικοί διαχειριστές τής όποιας "κρίσης" δεν ενδιαφέρονται (όπως υποκριτικά διατείνονται) για την θεραπεία και την εξυγίανση, αλλά αντίθετα εργάζονται για την υπογράμμιση του "νομοτελειακού" χαρακτήρα των αναδεικνυόμενων "δεινών". Απώτερος στόχος τους είναι η ιδιωτικοποίηση, μέσα από την άρση των όποιων κοινωνικών αντιστάσεων, τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης, αλλά και την έντεχνη αξιοποίηση των αυθεντικών φωνών αγωνίας για την υπέρβαση των προβλημάτων. Ακόμη και ο εξαγγελλόμενος διάλογος αποδεικνύεται συνήθως προσχηματικός. "Είμαστε ανοικτοί στο διάλογο ο οποίος και θα ολοκληρωθεί στη Βουλή άμεσα"(!), δηλώνει ο υπουργός, την ίδια ώρα που ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων καταγγέλλει πως το σχέδιο νόμου παρουσιάστηκε αιφνιδιαστικά και χωρίς να έχει προηγηθεί κανενός είδους διαβούλευση... Το Νέο Μουσείο Ακρόπολης, "μείζον Εθνικό αλλά και Παγκόσμιο Αγαθό" κατά την αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου, δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση. Ακριβώς λόγω του πραγματικού και συμβολικού του ρόλου, αναδεικνύεται σε ιδανικό προπομπό μιας "μεταρρυθμιστικής" μουσειακής πολιτικής που δεν διστάζει -προκειμένου να περιγράψει με μελανά χρώματα πλευρές του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των δημόσιων μουσείων- να στηλιτεύσει τις "ακαμψίες", τις "γραφειοκρατίες", την έλλειψη "λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας", τα μικρά προβλήματα που "μπλοκάρουν την εξέλιξη στη δημόσια διοίκηση" (αποσιωπώντας βέβαια τα επιτεύγματα πολλών μουσείων μας που, παρά τις αντιξοότητες, διακρίνονται ακόμη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο). Τα επιχειρήματα δεν διεκδικούν πρωτοτυπία. Επαναλαμβάνονται πανομοιότυπα σε κάθε επιχειρούμενη "μεταρρύθμιση" (πανεπιστήμια, ΕΣΥ, ΟΤΕ, Ολυμπιακή, λιμάνια κ.ο.κ.), αφήνοντας ασφαλώς στο απυρόβλητο τις ασκούμενες εδώ και χρόνια πολιτικές που οδηγούν στην απαξίωση του δημόσιου τομέα. Συνιστούν, παρ' όλα αυτά, μια ενδιαφέρουσα έμμεση παραδοχή μιας φαινομενικά αντιφατικής πραγματικότητας: της κρατικής συνέργειας στη σταδιακή απαξίωση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, που υλοποιείται με κύρια εργαλεία την υποχρηματοδότηση και την υποστελέχωσή της. Τα ίδια, άλλωστε, επιχειρήματα είχαν χρησιμοποιηθεί και επί (υφ)υπουργίας Π. Τατούλη, κατά την -αποτυχημένη- προσπάθεια αλλαγής του Οργανισμού του υπουργείου Πολιτισμού, που μεταξύ άλλων προέβλεπε και την μετατροπή έντεκα μεγάλων μουσείων της χώρας σε ΝΠΔΔ. Πριν κι από αυτόν, με παρόμοια επιχειρήματα και φιλοσοφία (τον "εκσυγχρονισμό", την "ευελιξία", την "ανταγωνιστικότητα"), οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ είχαν ξεκινήσει τη "μεταρρύθμιση" στο χώρο της πολιτιστικής κληρονομιάς: τη διάλυση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ), μέσω της ίδρυσης του Οργανισμού Προβολής του Ελληνικού Πολιτισμού (ΟΠΕΠ) με τη μορφή της Α.Ε.~ τη γιγάντωση του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων (ΤΔΠΕΑΕ), ενός ΝΠΙΔ που συνεχίζει συστηματικά να αποσπά αρχαιολογικούς χώρους και έργα από τις αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων~ την ίδρυση ποικιλώνυμων Οργανισμών, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Α.Ε., φορέων που προβάλλονται διαχρονικά ως πανάκεια, καθώς εμφανίζονται ως μηχανισμοί τάχα περισσότερο παραγωγικοί, αλλά πάντως απελευθερωμένοι από "γραφειοκρατικές αγκυλώσεις" και "τον σφιχτό κρατικό εναγκαλισμό". Δεν είναι τυχαίο ότι η πολιτική εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ για θέματα Πολιτισμού, Μ. Δαμανάκη, υπογράμμισε (δήλωση 23.5.08) πως "το θέμα δεν επικεντρώνεται στο αν το μουσείο θα αποτελεί Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ, όπως το υπουργείο Πολιτισμού εμφανίζει. Η διοικητική αυτοτέλεια είναι ζητούμενο, αλλά κάθε άλλο παρά διασφαλίζεται με το νομοσχέδιο"...
Στάθης Γκότσης
από την Κυριακάτικη ΑΥΓΗ, 8 Ιουνίου 2008

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ετικέτες

απεργία  ΠΑΣΟΚ Οικονομικά (1) "αριστερό ρεύμα" (1) "Ελευθεροτυπία" (3) 1 χρόνος (1) 105 (1) 18ο Συνέδριο (9) 19ο Συνέδριο ΚΚΕ (1) 1ο Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ (3) 2010 (1) 21η Απριλίου (1) 28 Οκτωβρίου 1940 (2) 2ος χρόνος (1) 5 (1) 5 χρόνια (1) 6ο Συνέδριο ΣΥΝ (2) 8 Μάρτη (1) 902 (1) Α (1) Α. Αλαβάνος (6) Α. Βάιντα (2) Α. Κρίλοβ (1) Α.Αλαβάνος (9) Α.Σαμαράς (2) Α.Χατζησοφιά (1) Αγρότες (3) αγωνίστριες (1) Άδωνις (1) ακροδεξιά (2) Ακρόπολη (1) Αλ Σαλέχ (1) Αλ. Δημητρίου (1) αλαζονεία (2) Αλέκος Λύτρας (2) Αν.Γ... (4) Αν.Γερμανία (1) αναδημοσίευση (45) ανανεωτική Πτέρυγα (2) Ανατολική Αττική (1) Ανδρομάχη (2) ανθρώπινα δικαιώματα (2) ανθρωπιστικές επιστήμες (1) άνθρωπος (3) Άννα Αχμάτοβα (2) Αντ. Κυρίνας (1) ΑΝΤΑΡΣΥΑ (1) ΑΝΤΙ (1) Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ (1) Αντρέας Λεντάκης (1) Ανύπαρκτος σοσιαλισμός (8) Ανωνυμία (1) απεργία (4) απεργία ΠΑΣΟΚ Οικονομικά (1) απόστολος (1) Απόψεις (22) Άρης Αλεξάνδρου (3) Άρης Βελουχιώτης (4) Αριστερά (10) Αριστερή ενότητα (2) Αρχαιολογία (9) ΑΣΚΙ (1) Αστακός Αιτωλ. (1) Αστυάνακτας (19) αστυνομία (7) Αυγή (15) αυταρχισμός (2) Αυτοδιοικητικές εκλογές 2010 (15) Β.Κορέα (1) Βαν Γκογκ (1) Βασανιστές (1) Βιβλία (2) Βιβλίο Κουφοντίνα (1) Βίντεο (16) ΒΟΗΘΕΙΑ (1) Βουλή (1) Γ. Αναδρανανιστάκης (1) Γ. Καϊλατζής (1) Γ. Παπανδρέου (2) Γ. Σεφέρης (1) Γ.Βιζυηνός (1) Γ.Κοντός (2) Γ.Μπλάνας (1) Γ.Παπουτσής (1) Γ.Ραγκούσης (1) Γ.Ρίτσος (4) Γ.Χουρμουζιάδης (1) Γ.Ψυχοπαίδης (1) ΓΑΖΑ (1) Γελοιογραφίες (24) Γερμανία (1) Γερουλάνος (1) Γεωργία (1) Γκ. Απολλιναίρ (1) Γνώμες (2) Γυναίκα (1) Δ. Γόντικας (1) Δ.Βίτσας (4) Δ.Στρατούλης (1) Δ.Χαρμς (1) ΔΕΑ (1) ΔΕΘ (4) Δεκεμβριανά (1) Δεκεμβριανά 08 (3) Δελαστίκ (1) Δελτίο τύπου (13) Δελτίο τύπου ΣΥΝ (27) Δερβενιώτης Σπ. (1) Δερμεντζόγλου (1) ΔΗΑΡΙ (1) Δηημοκρατικός συγκεντρωτισμός (1) Δημ.Παπαχρίστου (1) Δημ.Χριστόπουλος (1) ΔΗΜΑΡ (3) Δημοκρατία (1) δημοσιογράφοι (3) Δημόσιοι Υπάλληλοι (5) Διαδίκτυο (2) Διαδύκτιο (1) Διακοπές (1) Διάλογος (4) Διάλογος για το Ιδρυτικό συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ (2) διαπραγματευση (1) Διαρκές Συνέδριο ΣΥΝ (6) Διάσπαση ΚΚΕ (3) διαφωνούντες (1) Διεθνή (13) Δίκτυο (1) Διόδια (4) ΔΝΤ (4) Δογματισμός (1) Δούρου (1) Δραγασάκης (1) Δρόμος της Αριστεράς (1) ΔΣΕ (5) Δυτ.Αττική (1) Δυτ.Μακεδονία (1) Ε.βενιζέλος (2) Εθνικές εκλογές 09 (20) εικαστικά (10) Εικόνες (1) εκδ.Αγρα (1) εκδηλώσεις (2) Έκκλησία (1) Εκλογές 2012 (2) Εκλογές 2015 (2) εκπαίδευση (5) εκπαιδευτικοί (1) Έκτακτο Συνέδριο (6) Ελ. Βενιζέλος (1) Ελ.Σωτηρίου (1) Ελαιώνας (1) Έλλη Παππά (1) ΕΜΣΤ (1) Εμφύλιος (2) ενικός (1) Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση (1) Εξάρχεια (8) Επέτειος Πολυτεχνείου (1) Εργαζόμενοι (22) ΕΡΤ (2) ΕΣΗΕΑ (1) ΕΣΣΔ (1) εσωκομματικά (28) έτος Ρίτσου (3) Ευρωεκλογές 09 (20) Ευρωεκλογές 2009 (6) Ευρωπαϊκή Ένωση (22) Ζάκυνθος (1) Ζαχαριαδισμός (5) Η Αποσιώπιση της αλήθειας (5) Η διάσκεψη της Γιάλτας (1) η ζωή στους Βράχους (1) Η νέα κυβέρνηση (6) Θ.Καρτερός (1) Θ.Πετράκος (1) Θέατρο (1) Θεσσαλονίκη (4) Θεωρία (1) θεωρία των δύο άκρων (4) Θρησκεία (1) ιδεοληψία (1) Ιδεολογικά (9) Ιδιωτικοί Υπάλληλοι (1) Ισραήλ (7) Ιστορία (4) Ιστορία της Αριστεράς (22) Κ. Αρβανίτης (1) Κ. Καρυωτάκης (2) Κ. Κούνεβα (4) Κ. Παπαγεωργίου (1) Κ. Σχοινά (2) Κ.Βαξεβάνης (1) Κ.Καραγιώργης (1) Κ.Καρυωτάκης (1) Κ.Παλαμάς (1) Κανέλλη (3) Καρατζαφέρης (1) Κασιδιάρης (1) καταλήψεις (1) Κατερίνα Γκουλιώνη (2) Κατσαρός Μιχάλης (1) ΚΑΤΥΝ (2) ΚΕΑ (1) Κελί (1) Κέρκυρα (1) Κίνα (1) Κινήματα (14) Κινηματογράφος (1) ΚΚΕ (64) Κοινωνία της πληροφορίας (1) ΚΟΜΕΠ (1) κονδυλοφόροι (1) κουκουλοφόροι (1) Κούλογλου Στ. (3) κουλτουροφιλισταίοι (2) Κουράκης (1) Κουτί της Πανδώρας (1) Κουτσούμπας (1) Κυβέρνηση (3) Κυβέρνηση Ατιστεράς (1) Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ (2) Κύπρος (2) Κωτούλας (1) ΛΑΟΣ (5) Λάρισα (1) Λόπεζ (1) Λουδοβίκος των Ανωγείων (1) Μ. Γλέζος (4) Μ. Μπρεχτ (1) Μ. Χατζηδάκης (1) Μ.Θεοδωράκης (1) Μ.Κανελλοπούλου (1) Μάρξ (1) Μάχη Φλώρινας (1) Μετανάστες (11) Μετεκλογικά (3) Μήνες (3) Μιχ. Γκανάς (1) ΜΜΕ (7) Μνημόνιο (2) Μομφή (1) Μοράλες (1) Μούνκ (1) Μουσεία (1) Μουσική (2) Μπατζελή (1) Μπέικον Φρ. (1) Μπελογιάννης (2) Μυρτιώτισσα (1) Ν. Βούτσης (1) Ν. Ζαχαριάδης (1) Ν. Κακλαμάνης (1) Ν. Μπάϊκας (1) Ν. Μπίστης (1) Ν. Μπουχάριν (1) Ν. Πλουμπίδης (2) Ν. Σαραντάκος (1) Ν. Τεμπονέρας (2) Ν. Χουντής (2) Ν.Μαραντζίδης (1) ν.Οσεττία (1) Ν.Στουπής (1) Ναζισμός (1) Ναύπλιο (2) ΝΔ (3) ΝΕ Ζακύνθου (1) Νέα Δημοκρατία (26) νέο νομοσχέδιο (1) Νεολαία (3) Νεολαία ΣΥΝ (1) Νεοφιλελευθερισμός (1) Νομοθεσία (1) ο κ. Κόυνερ (3) Ο Φλωρίνης Πιπεργιάς (2) Ο.Λάσκος (1) Οδ. Ελύτης (3) Οικολογικά (15) Οικολόγοι (2) Οικονομικά (9) Οικονομική κρίση (2) Οκτώβριος (1) ΟΛΜΕ (2) Ολυμπιακοί Αγώνες (1) Ολυμπιακός (1) Ομάδα Ρόζα (1) Ομιλίες (2) Ονόρε Ντωμιέ (1) οργανωτικά (1) ΟΣΕ (1) Π. Τζαβέλλας (1) Π.Κόκκαλης (1) Πάγκαλος (1) Παιδεία (5) Παλαιστίνη (8) Πανελλαδικό σώμα ΣΥΡΙΖΑ Ιούλιος 2009 (1) Παπαγιαννάκης Μιχάλης (1) Παπαρήγα (1) Παπουτσάκης Χρ. (1) ΠΑΣΟΚ (48) Πεκίνο (1) πέλαγος (1) Πελοπόννησος (1) Περιοδικά (1) περιοδικό Θέσεις (1) Περιφερειακές συσκέψεις (1) Πλάκα (1) Ποίηση (25) πόλεις (8) Πολιτικά-Επίκαιρα (91) Πολιτισμικές σελίδες (32) Πολιτισμός (15) Πόρος (1) Πρέβεζα (1) Προβοκάτσιες (1) Πρόγραμμα (3) Προγραμματικές δηλώσεις (2) προπαγάνδα (3) Προσεχώς (1) προσυνεδριακός διάλογος (2) Προτάσεις (4) Πρωτοβουλία για τα δικαιώματα των Κρατουμένων (1) Πρωτομαγιά (1) Πυρκαγιές 09 (3) Ρατσισμός (8) Ριζοσπάστης (8) Ρωμιοσύνη (1) Ρωσία (2) Σαλάτα εποχής (1) Σαμαράς (1) Σάτυρα (10) Σοβιετικές αφίσσες (4) Σόιμπλε (1) Σπ.Δερμεντζόγλου (1) Στάθης (14) Σταλινισμός (32) Στερεά Ελλάδα (1) Στρατούλης (1) Σύλλογος διορισμένων με ΑΣΕΠ (1) Συμβασιούχοι (7) συμπεράσματα (1) ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ (74) συνέντευξη (4) Συνεργσίες (1) Σύνοδος ΚΠΕ ΣΥΝ (2) Σύντροφοι και συνεργάτες (1) ΣΥΡΙΖΑ (130) Σύριζα Βύρωνα (3) ΣΥΡΙΖΑ.Προτάσεις (10) ΣΥΡΙΖΑ/ Ε.Κ.Μ (12) Σχέδιο B (1) Σώτη Τριανταφύλλου (2) Τ. Λειβαδίτης (1) τηλεόραση (1) Το Βήμα (1) Τοπ. Αυτοδιοίκηση (4) Τραμπουκισμοί (13) Τράπεζες (1) Τρίπολη (1) Τρόικα (1) τρομοκρατία (1) Τρότσκι (1) Τσάβες (1) Τσακαλώτος Ε. (2) Τσίπρας (40) Υγεία (1) Υπ.Πολιτισμού (11) Υπ.Τουριστικής Ανάπτυξης (1) Φαράκος Γρ. (1) Φασισμός (4) Φασίστες (7) Φεμινιστικά (3) Φίλοι (1) Φοιτητικές εκλογές 2009 (1) Φονταμενταλισμός (1) Φόρουμ Πρέβεζας (3) Φυλακές (2) Χ.Μιρό (1) Χίος (1) Χριστούγεννα 2009 (1) χρόνια πολλά (4) Χρυσή Αυγή (5) Χρυσοχοίδης (2) Bloggers (7) blogme.gr (1) Burnikov (1) Charlie Hebdo (1) David Brody (1) Free Gaza (1) K.Petrov-Votkin (1) Left.gr (3) Max Ernst (1) Modrian (1) N.Μπελογιάννης (1) Pascal Schmid (1) Plan B (1) Protagon gr (3) Reednotebook (1) troll (1) Tvxs (3) www.keli.gr (1)

E..εφημερίδεεες!