Σάββατο, 17 Απριλίου 2010

Ωρες Ευθύνης για το αριστερό ρεύμα και το κόμμα

Βρισκόμαστε λιγότερο από δύο μήνες πριν από το έκτακτο συνέδριο του ΣΥΝ. Ένα συνέδριο από το οποίο η κοινωνία ο κόσμος της αριστεράς, τα μέλη και οι φίλοι του ΣΥΝ περιμένουν πολλά. Περιμένουν προτάσεις για την αριστερή απάντηση στην κρίση, τη λειτουργία του κόμματος και την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ. Οι όροι που θα γίνει ο διάλογος στις πολιτικές κινήσεις, η κατάθεση απόψεων και η δημιουργική συμβολή των τάσεων αποτελούν αποφασιστικό παράγοντα για την πετυχημένη έκβαση του εκτάκτου συνεδρίου.


Ως μέλη της ΚΠΕ, εκλεγμένα με τη λίστα του Αριστερού Ρεύματος, αισθανόμαστε την υποχρέωση απέναντι στους συντρόφους μας να τοποθετηθούμε δημόσια για την πορεία που έχουν πάρει τα πράγματα. Μετά από πολλούς δισταγμούς, εκτιμήσαμε πως είναι δικαίωμα των συντρόφων να γνωρίζουν, γιατί μόνο έτσι εξασφαλίζεται η ουσιαστική δημοκρατική τους συμμετοχή στις κομματικές διαδικασίες.

Εμείς που υπογράφουμε αυτό το κείμενο ταχτήκαμε αργά η γρήγορα υπέρ της διεξαγωγής εκτάκτου συνεδρίου, γιατί αυτή ήταν η θέληση της πλειοψηφίας των μελών του ΣΥΝ και γιατί πιστεύαμε και πιστεύουμε πως η προβληματική κατάσταση του κόμματος πρέπει να αντιμετωπιστεί με τον πιο δημοκρατικό τρόπο, που είναι η προσφυγή στα μέλη του. Αυτή ήταν και η άποψη της πλειοψηφίας των μελών της ΚΠΕ που εκλέχτηκαν με το Α.Ρ. (όπως διαφάνηκε καθαρά τόσο στη συνεδρίαση της ΚΠΕ όσο και στην προηγηθείσα μαζική, πανελλαδική σύσκεψη της τάσης).

Με μεγάλη έκπληξη και δυσαρέσκεια πληροφορηθήκαμε πως κατά τη διάρκεια της ΚΠΕ που αποφάσισε τη διεξαγωγή του έκτακτου συνεδρίου κάποιοι σ/φοι του Α.Ρ. που διαφωνούσαν συγκεντρώθηκαν ερήμην των υπολοίπων. Πικραθήκαμε αλλά επιλέξαμε να μην αντιδράσουμε δημόσια. Απλά ζητήσαμε επίμονα (και συνεχίζουμε να ζητάμε) να συγκληθεί Πανελλαδική Σύσκεψη του Α.Ρ.

Αντ’ αυτού, μάθαμε πως το Σάββατο 10.4.10 έγινε και άλλη σύσκεψη ορισμένων στελεχών του Αριστερού Ρεύματος. Τα ερωτήματα προκύπτουν αβίαστα. Ποιος τη συγκάλεσε; Ποιοι κλήθηκαν και με ποιο κριτήριο; Γιατί κλήθηκαν να συμμετάσχουν σ/φοι από όλη την Ελλάδα επιλεκτικά; Γιατί τελικά δεν κληθήκαμε εμείς και η πλειοψηφία των μελών της ΚΠΕ που έχουν εκλεγεί με τη λίστα του Α.Ρ.;

Εμείς ταχθήκαμε υπέρ του κειμένου της πλειοψηφίας της επιτροπής θέσεων, γιατί κατά τη γνώμη μας είναι ένα κείμενο που φέρνει τη σφραγίδα της αριστερής, ριζοσπαστικής, κινηματικής φυσιογνωμίας που κατέκτησε το κόμμα μας μέσα από τις αποφάσεις του 4ου,5ου και του Προγραμματικού Συνεδρίου, κάνοντας εύστοχες διαπιστώσεις για το παραπέρα βάθεμα της αριστερής ριζοσπαστικής φυσιογνωμίας και την υπέρβαση των κρισιακών φαινομένων.

Με έκπληξη είδαμε πως σ/φοι μας από το Α.Ρ. που κατέθεσαν ξεχωριστό κείμενο, μη συμμετέχοντας συνθετικά στη δουλειά της Επιτροπής Θέσεων, αμφισβητώντας την κατεύθυνση του κειμένου της πλειοψηφίας, στο οποίο καθοριστική συμβολή είχαν άλλα στελέχη του Α.Ρ. (Δραγασάκης, Μπαλτάς, Βούτσης, Καρίτζης, κ.ά.), είναι σύντροφοι που διαφωνούσαν εξαρχής με τη διεξαγωγή εκτάκτου συνεδρίου.

Πώς εξηγείται άραγε οι σ/φοι που δεν ήθελαν το έκτακτο συνέδριο να ανακαλύπτουν τώρα πως υπάρχουν τόσα ανοικτά ζητήματα ανάμεσά μας και γιατί τόσο καιρό δεν τα κουβεντιάζαμε;

Είναι εύλογο το ερώτημα αν οι σύντροφοι που πρωταγωνιστούν σε αυτές τις διαδικασίες έχουν επιλέξει τη διάσπαση της τάσης, η οποία, παρά τις αδυναμίες της, σήκωσε στην πλάτη της μαζί και με άλλους σ/φους το έργο της αναζωογόνησης του ΣΥΝ, της απομάκρυνσης από τα κεντροαριστερά σενάρια και στήριξε την αριστερή, κινηματική, ριζοσπαστική στροφή εργαζόμενο με συνέπεια για την ενότητα της αριστεράς και την επιτυχία του εγχειρήματος του ΣΥΡΙΖΑ. Εάν η απάντηση είναι καταφατική, πιστεύουμε πως οφείλουν να απαντήσουν για ποιο λόγο και με ποιες πολιτικές διαφωνίες διαχωρίζονται από τους υπόλοιπους.

Εμείς, πιστεύοντας πως εκφράζουμε τη διάθεση της μεγάλης πλειοψηφίας του Αριστερού Ρεύματος, δεν έχουμε επιλογή μας τη διάσπαση. Ιδιαίτερα σήμερα απαιτείται η μεγαλύτερη δυνατή ενότητα μέσα σε όλο το κόμμα, γόνιμος συντροφικός δημιουργικός διάλογος και συμβολή του Α.Ρ. ως ανοιχτού ρεύματος ιδεών και όχι με κλειστές ομαδοποιήσεις

Όσον αφορά μερικά από τα βασικά επίδικα του Συνεδρίου, παραθέτουμε συνοπτικά τη θέση μας.

* Εμείς θεωρούμε πως ήταν σημαντικοί σταθμοί στην πορεία αριστερής, ριζοσπαστικής κατεύθυνσης του ΣΥΝ οι αποφάσεις του 4ου και 5ου Συνεδρίου και υπερασπιζόμαστε τη συνέχιση και εμβάθυνση αυτής της πορείας.

* Θεωρούμε μεγάλη κατάκτηση το πρόγραμμα του κόμματος όπως ψηφίστηκε στο πρόσφατο διαρκές συνέδριο με μεγάλη πλειοψηφία και πιστεύουμε στην ουσιαστική αξιοποίησή του, ειδικότερα σήμερα που η κρίση στην οποία έχει περιέλθει η κοινωνία μας απαιτεί την ανάδειξη και συγκεκριμενοποίηση των προτάσεων για αλλαγή καταναλωτικού και παραγωγικού προτύπου, οικονομία των αναγκών και διεύρυνση του δημόσιου χώρου.

* Δεν βολευόμαστε με την ομοσπονδιακή λειτουργία του κόμματος, σαν κόμμα τάσεων που θα λειτουργούν σαν αντιπολίτευση απέναντι στην πλειοψηφία, με εχθρική και μάλιστα δημόσια πολλές φορές, συμπεριφορά απέναντι στις συλλογικές μας αποφάσεις. Θέλουμε κόμμα με συγκεκριμένους κανόνες λειτουργίας, σεβαστούς από όλους και όλες και με τάσεις – ρεύματα ιδεών και όχι μηχανισμούς αναπαραγωγής κομματικής εξουσίας που θα συνεισφέρουν σε προωθητικές συνθέσεις και ωσμώσεις, με ουσιαστική δημοκρατική λειτουργία των Πολιτικών Κινήσεων, με ουσιαστική συμβολή των μελών του κόμματος, μακριά από θέσφατα και απόλυτες παγιωμένες αλήθειες.

* Δεν βολευόμαστε με τη δημόσια εικόνα του κόμματος στελεχών με ανεξέλεγκτη προσωπική προβολή.

* Υπερασπιζόμαστε την ανάγκη τήρησης καταστατικών ρυθμίσεων που υπάρχουν και δεν τηρούνται. Υπερασπιζόμαστε την ανάγκη συνεχούς στελεχιακής ανανέωσης του ΣΥΝ που άρχισε, έστω και με αδυναμίες, στο 5ο συνέδριο και οφείλει να συνεχιστεί με συγκεκριμένα αξιολογικά κριτήρια που πρέπει να θεσπίσουμε και να τα τηρούμε. Τέτοια κριτήρια μπορεί να είναι η ικανότητα και η γνώση, η ανιδιοτέλεια, η προσφορά και η επαφή με την κοινωνία (τόπος εργασίας, κατοικίας, κινήματα), η ουσιαστική στήριξη νέων σε ηλικία αλλά και ανεξάρτητα ηλικίας συντρόφων, αλλά και των γυναικών που η απουσία τους είναι δραματική. Πιστεύουμε πως χρειάζονται λειτουργικές ρυθμίσεις για το κόμμα συνομολογημένες από όλους. Καταστατικές αλλαγές, αν απαιτηθούν, πρέπει να γίνουν ολοκληρωμένα.

* Θεωρούμε πως είναι απόλυτα αναγκαίο να συνεχίσουμε να συμβάλλουμε στη δημιουργική προωθητική ώσμωση ιδεών και απόψεων των ιδρυτικών ρευμάτων του ΣΥΝ, όλων των απόψεων και ευαισθησιών, όλων των ηλικιών και όλων των αριστερών, ριζοσπαστικών, κινηματικών προτάσεων.

* Θέλουμε τον ΣΥΡΙΖΑ μαγιά της ευρύτερης ενότητας της αριστεράς, από την αριστερή σοσιαλδημοκρατία, τη ριζοσπαστική οικολογία ως την εξωκοινοβουλευτική αριστερά. Θέλουμε τον ΣΥΡΙΖΑ συμμαχικό σχήμα, με μορφές δράσης και δημοκρατικές λειτουργίες που θα είναι ελκτικές για τον κόσμο της αριστεράς, όχι άθροισμα παραγόντων ούτε ενιαίο κόμμα, σχήμα ευρύχωρο και ανοιχτό σε ανασυνθετικές διεργασίες στην ευρύτερη αριστερά.

Αυτές είναι οι σκέψεις μας και θελήσαμε να τις εκθέσουμε δημόσια, όσο κι αν κάποιες κινδυνεύουν να θεωρηθούν ότι αφορούν «ενδοτασικές» υποθέσεις. Είμαστε βέβαιοι πως πολλοί από τους συντρόφους μας, όπως κι αν τοποθετούνται στο κείμενο των Θέσεων, πιστεύουν παραπλήσια πράγματα αν όχι τα ίδια. Ποια ανάγκη επιβάλλει πρόσθετους διαχωρισμούς και ομαδοποιήσεις, όταν η κρίση γύρω μας επιτάσσει ακόμη μεγαλύτερη συσπείρωση και ενότητα; Η αριστερή πλειοψηφία στο κόμμα υπήρξε καθοριστικός παράγοντας ευθύνης και σταθερότητας και είναι μεγάλη η ευθύνη όποιου επιλέγει την αποσταθεροποίηση, ειδικά σ’ αυτή τη συγκυρία.

Το ζήτημα είναι πώς η επόμενη μέρα του Συνεδρίου θα βρει το κόμμα μας πιο ενωμένο, πιο μαχητικό, χωρίς πολιτικά και ψυχολογικά ρήγματα που θα δυσκολεύουν τη δράση μας και το άνοιγμα στην κοινωνία και στους εργαζόμενους που αγωνιούν και αναζητούν δρόμους διεξόδου και ελπίδα. Ας βοηθήσουμε όλοι με τη στάση μας να είναι η επόμενη μέρα καλύτερη.

Είναι ώρες ευθύνης.

Τα μέλη της ΚΠΕ ΣΥΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ, Αθήνα, Υγεία

ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΥΒΕΛΑ, Αθήνα, τράπεζες

ΛΙΤΣΑ ΚΙΤΣΑΝΤΑ, Άρτα

ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ, Αθήνα

ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ, Πάτρα

ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΘΟΔΩΡΗΣ, Δυτική Αθήνα

ΕΡΜΙΝΑ ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ, Αθήνα Εκτελ. Γραμματεία

7 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Διστυχως η πρωτη συνεδριαση της νεας νομαρχιακης επιτροπης ανατολικης αττικης με το καπέλωμα του συν.Πριμηκηρη ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΘΥ ΡΕΥΜΑ μας δειχνει πως αντιλαμβανοντε οι παραπανω συντροφοι την δημοκρατικη λειτουργια του συν μεσα σε πλαισια συλλογικοτητας και συντροφικης αλληλεγγυης.Στην πρωτη αυτη συνεδριαση προεδρευσε με τροπο που πληγωσε την πρωτη αυτη συνεδριαση εφερε την δικη του γραμμη για την νεα γραμματεια με σταλινικο τροπο σχεδον απαγορευσε αλλες υποψηφιοτητες και προσβαλε μελοι νομαρχιακης επιτροπης,Εδω βεβαια ευθυνη εχουν και τα μελη της νεας νομαρχιακης που το επετρεψαν.Διστυχως βλεπουμε μεθοδους που ζησαμε πριν την διασπαση του εννιαου συνασπισμου.Δηλαδη ο αποκλεισμος συντροφων που δεν εχουν δωσει δηλωση στο βαθυ ρευμα,ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΟΥ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥΣ .1 ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΑ ΟΠΛΑ 2 ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΟΧΗ 3 ΕΧΟΥΜΕ ΚΛΙΜΑ ΧΟΥΝΤΑΣ 4 ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΣΜΟΥ κλπ λεγονται πια επισημα απο τα χειλη εκπροσωπων τους ,ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ ΑΡΧΙΖΩ ΝΑ ΦΟΒΑΜΕ ΟΤΙ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΑ και θα υπαρξει προγκρομ εναντιον οποιας αλλης αποψης

syrizix είπε...

@ Ανωνυμε,
Γιατι δεν κανεις τις καταγγελίες σου επώνυμα?
Έχεις κάτι να φοβηθείς?
Υπάρχουν και σ. έξω απο τις λειτουργίες των τάσεων.
Τους θἐλει το κόμμα?
Και σε ποιο ρόλο?

ΛΠ, μελος ΠΚ Πετραλωνων - Θησειου.

Ανώνυμος είπε...

Μια χαρα είναι οι αποψεις 2-3-4

saltatempo είπε...

Η ανώτερη αλήθεια είναι η συνάντηση με την αλήθεια του άλλου αυτό δεν το έχουμε καταλάβει άρα η συνεργασία έχει καταντήσει όνειρο απατηλό. Τα γεγονότα στο Α/Ρ και στην Α/Π αφορούν πολύ μια κάστα στελεχών λιγότερο εμάς τους αμήχανους και θυμωμένους και καθόλου τη κοινωνία. Την καλημέρα μου φίλε

Δημήτρης

αστυάνακτας είπε...

Εγώ θα πω ότι ο σ. ανώνυμος καταγγέλλει συγκεκριμένους ανθρώπους οι οποίοι καλούνται ν΄απαντήσουν.
Θεωρώ ότι οι αποφάσεις του συνεδρίου θα πρέπει να είναι τέτοιες που να μας ξαναιδρύουν ως κόμμα. Οποιαδήποτε εμμονή σε αντιλήψεις τασικές μας κα΄νει κακό...Ας το καταλάβουν όλοι..δε πάει άλλο πια!Δεν θα΄αφήσουμε εμείς οποιαδήποτε ιντριγκα να περάσει...ας το καταλάβουν όλοι

Χαιρετώ Syrizix saltatempo κ.αλλ.

Ανώνυμος είπε...

οι τακτικες που ακολουθουν οι συντροφοι απο το βαθυ ρευμα θα στειλουν και τους υπολοιπους συντροφους στο σπιτι τους.Σημερα αριστερα σημαινει οτι ενωνει.Τις τελευταιες μερες εχει κανει μεγαλη εντυπωση η τοποθετηση του συν.προεδρου Τσίπρα η κοινωνια μιλαει γιαυτο και περιμενει τον φορεα μας να στηριχτει και να στηριξει τους αγωνες του.Παρόλα αυτά καποιοι συντροφοι ουσιαστικα με την σταση τους υπονομευουν την παρουσια του προεδρου αστε το τι λεγεται υπογειως,Θα τους κρινει η ιστορια αυτο εχω να πω και δεν θα δεχθουμε να γινουμε πολτος με τις πιεσεις των τασεων μηχανισμων.
Προτιμώ ακομη να μεινω ανωνυμος συντροφοι

saltimpagkos είπε...

Μα γιατι εμενα μου φαινεται οτι ολη η φασαρία γινεται για το παπλωμα και οχι μονο στο ΣΥΝ αλλα και στο Συριζα (ΒΛΕΠΕ ΑΛΑΒΑΝΟΣ) . Οσο για το Κο Χατζησωκρατη ας μας διευκρινησει οτι οταν τον καλουν στην τηλεοραση , αν τον καλούν σαν εκπροσωπο του ΣΥΝ ή του ΣΥΡΙΖΑ η του εαυτού του τελικά . Γιατι βαθια ρευματα δεν υπαρχουν μονο στο Α.Ρ. αλλα και στην Α.Π. , βλεπεις ο σταλινισμος και η "ΜΑΣΑ" δεν εχουν χρωματικη αποχρωση αλλα μονο ελειψη δημοκρατικης ευαισθησίας και πολιτκου λόγου

Ετικέτες

απεργία  ΠΑΣΟΚ Οικονομικά (1) "αριστερό ρεύμα" (1) "Ελευθεροτυπία" (3) 1 χρόνος (1) 105 (1) 18ο Συνέδριο (9) 19ο Συνέδριο ΚΚΕ (1) 1ο Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ (3) 2010 (1) 21η Απριλίου (1) 28 Οκτωβρίου 1940 (2) 2ος χρόνος (1) 5 (1) 5 χρόνια (1) 6ο Συνέδριο ΣΥΝ (2) 8 Μάρτη (1) 902 (1) Α (1) Α. Αλαβάνος (6) Α. Βάιντα (2) Α. Κρίλοβ (1) Α.Αλαβάνος (9) Α.Σαμαράς (2) Α.Χατζησοφιά (1) Αγρότες (2) αγωνίστριες (1) Άδωνις (1) ακροδεξιά (2) Ακρόπολη (1) Αλ Σαλέχ (1) Αλ. Δημητρίου (1) αλαζονεία (2) Αλέκος Λύτρας (2) Αν.Γ... (4) Αν.Γερμανία (1) αναδημοσίευση (46) ανανεωτική Πτέρυγα (2) Ανατολική Αττική (1) Ανδρομάχη (2) ανθρώπινα δικαιώματα (2) ανθρωπιστικές επιστήμες (1) άνθρωπος (2) Άννα Αχμάτοβα (2) Αντ. Κυρίνας (1) ΑΝΤΑΡΣΥΑ (1) ΑΝΤΙ (1) Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ (1) Αντρέας Λεντάκης (1) Ανύπαρκτος σοσιαλισμός (8) Ανωνυμία (1) απεργία (4) απεργία ΠΑΣΟΚ Οικονομικά (1) απόστολος (1) Απόψεις (22) Άρης Αλεξάνδρου (3) Άρης Βελουχιώτης (4) Αριστερά (10) Αριστερή ενότητα (2) Αρχαιολογία (7) ΑΣΚΙ (1) Αστακός Αιτωλ. (1) Αστυάνακτας (19) αστυνομία (7) Αυγή (15) αυταρχισμός (2) Αυτοδιοικητικές εκλογές 2010 (14) Β.Κορέα (1) Βαν Γκογκ (1) Βασανιστές (1) Βιβλία (2) Βιβλίο Κουφοντίνα (1) Βίντεο (16) ΒΟΗΘΕΙΑ (1) Βουλή (1) Γ. Αναδρανανιστάκης (1) Γ. Καϊλατζής (1) Γ. Παπανδρέου (2) Γ. Σεφέρης (1) Γ.Βιζυηνός (1) Γ.Κοντός (2) Γ.Μπλάνας (1) Γ.Παπουτσής (1) Γ.Ρίτσος (4) Γ.Χουρμουζιάδης (1) Γ.Ψυχοπαίδης (1) ΓΑΖΑ (1) Γελοιογραφίες (24) Γερμανία (1) Γερουλάνος (1) Γεωργία (1) Γκ. Απολλιναίρ (1) Γνώμες (2) Γυναίκα (1) Δ. Γόντικας (1) Δ.Βίτσας (4) Δ.Στρατούλης (1) Δ.Χαρμς (1) ΔΕΑ (1) ΔΕΘ (4) Δεκεμβριανά (1) Δεκεμβριανά 08 (3) Δελαστίκ (1) Δελτίο τύπου (13) Δελτίο τύπου ΣΥΝ (27) Δερβενιώτης Σπ. (1) Δερμεντζόγλου (1) ΔΗΑΡΙ (1) Δηημοκρατικός συγκεντρωτισμός (1) Δημ.Παπαχρίστου (1) Δημ.Χριστόπουλος (1) ΔΗΜΑΡ (3) Δημοκρατία (1) δημοσιογράφοι (3) Δημόσιοι Υπάλληλοι (5) Δημοτικές εκλογές (1) Διαδίκτυο (2) Διαδύκτιο (1) Διακοπές (1) Διάλογος (4) Διάλογος για το Ιδρυτικό συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ (2) διαπραγματευση (1) Διαρκές Συνέδριο ΣΥΝ (6) Διάσπαση ΚΚΕ (3) διαφωνούντες (1) Διεθνή (12) Δίκτυο (1) Διόδια (4) ΔΝΤ (4) Δογματισμός (1) Δούρου (1) Δραγασάκης (1) Δρόμος της Αριστεράς (1) ΔΣΕ (5) Δυτ.Αττική (1) Δυτ.Μακεδονία (1) Ε.βενιζέλος (2) Εθνικές εκλογές 09 (20) Έθνος (1) εικαστικά (10) Εικόνες (1) εκδ.Αγρα (1) εκδηλώσεις (2) Έκκλησία (1) Εκλογές 2012 (2) Εκλογές 2015 (2) εκπαίδευση (5) εκπαιδευτικοί (1) Έκτακτο Συνέδριο (6) Ελ. Βενιζέλος (1) Ελ.Σωτηρίου (1) Ελαιώνας (1) Έλλη Παππά (1) ΕΜΣΤ (1) Εμφύλιος (2) ενικός (1) Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση (1) Εξάρχεια (8) Επέτειος Πολυτεχνείου (1) Εργαζόμενοι (22) ΕΡΤ (2) ΕΣΗΕΑ (1) ΕΣΣΔ (1) εσωκομματικά (28) έτος Ρίτσου (3) Ευρωεκλογές 09 (17) Ευρωεκλογές 2009 (6) Ευρωεκλογές 2019 (1) Ευρωπαϊκή Ένωση (21) Ζάκυνθος (1) Ζαχαριαδισμός (5) Η Αποσιώπιση της αλήθειας (5) Η διάσκεψη της Γιάλτας (1) η ζωή στους Βράχους (1) Η νέα κυβέρνηση (6) Θ.Καρτερός (1) Θέατρο (1) Θεσσαλονίκη (4) Θεωρία (1) θεωρία των δύο άκρων (3) Θρησκεία (1) ιδεοληψία (1) Ιδεολογικά (9) Ιδιωτικοί Υπάλληλοι (1) Ισραήλ (7) Ιστορία (4) Ιστορία της Αριστεράς (22) Κ. Αρβανίτης (1) Κ. Καρυωτάκης (2) Κ. Κούνεβα (4) Κ. Παπαγεωργίου (1) Κ. Σχοινά (2) Κ.Βαξεβάνης (1) Κ.Καραγιώργης (1) Κ.Καρυωτάκης (1) Κ.Παλαμάς (1) Κανέλλη (3) Καρατζαφέρης (1) Κασιδιάρης (1) καταλήψεις (1) Κατερίνα Γκουλιώνη (2) Κατσαρός Μιχάλης (1) ΚΑΤΥΝ (2) ΚΕΑ (1) Κέρκυρα (1) Κίνα (1) Κινήματα (14) Κινηματογράφος (1) ΚΚΕ (65) Κοινωνία της πληροφορίας (1) ΚΟΜΕΠ (1) κουκουλοφόροι (1) Κούλογλου Στ. (3) κουλτουροφιλισταίοι (2) Κουράκης (1) Κουτί της Πανδώρας (1) Κουτσούμπας (1) Κυβέρνηση (3) Κυβέρνηση Ατιστεράς (1) Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ (2) Κύπρος (2) Κωτούλας (1) ΛΑΟΣ (5) Λάρισα (1) Λόπεζ (1) Λουδοβίκος των Ανωγείων (1) Μ. Γλέζος (4) Μ. Μπρεχτ (1) Μ. Χατζηδάκης (1) Μ.Θεοδωράκης (1) Μ.Κανελλοπούλου (1) Μάρξ (1) Μάχη Φλώρινας (1) Μετανάστες (11) Μετεκλογικά (3) Μήνες (3) Μιχ. Γκανάς (1) ΜΜΕ (7) Μνημόνιο (2) Μομφή (1) Μοράλες (1) Μούνκ (1) Μουσεία (1) Μουσική (2) Μπέικον Φρ. (1) Μπελογιάννης (2) Μυρτιώτισσα (1) Ν. Βούτσης (1) Ν. Ζαχαριάδης (1) Ν. Κακλαμάνης (1) Ν. Μπάϊκας (1) Ν. Μπουχάριν (1) Ν. Πλουμπίδης (2) Ν. Σαραντάκος (1) Ν. Τεμπονέρας (2) Ν. Χουντής (2) Ν.Μαραντζίδης (1) ν.Οσεττία (1) Ν.Στουπής (1) Ναζισμός (1) Ναύπλιο (2) ΝΔ (4) ΝΕ Ζακύνθου (1) Νέα Δημοκρατία (26) νέο νομοσχέδιο (1) Νεολαία (2) Νεολαία ΣΥΝ (1) Νεοφιλελευθερισμός (1) Νίκος Γραικός (1) Νιτσιάκος (1) Νομοθεσία (1) ο κ. Κόυνερ (3) Ο Φλωρίνης Πιπεργιάς (1) Ο.Λάσκος (1) Οδ. Ελύτης (3) Οικολογικά (15) Οικολόγοι (2) Οικονομικά (9) Οικονομική κρίση (2) Οκτώβριος (1) ΟΛΜΕ (2) Ολυμπιακοί Αγώνες (1) Ολυμπιακός (1) Ομάδα Ρόζα (1) Ομιλίες (2) Ονόρε Ντωμιέ (1) οργανωτικά (1) ΟΣΕ (1) Π. Τζαβέλλας (1) Π.Κόκκαλης (1) Πάγκαλος (1) Παιδεία (5) Παλαιστίνη (8) Πανελλαδικό σώμα ΣΥΡΙΖΑ Ιούλιος 2009 (1) Παπαγιαννάκης Μιχάλης (1) Παπαρήγα (1) Παπουτσάκης Χρ. (1) ΠΑΣΟΚ (46) Πεκίνο (1) πέλαγος (1) Περιοδικά (1) περιοδικό Θέσεις (1) Περιφερειακές συσκέψεις (1) Πλάκα (1) Ποίηση (25) πόλεις (8) Πολιτικά-Επίκαιρα (91) Πολιτισμικές σελίδες (31) Πολιτισμός (13) Πόρος (1) Πρέβεζα (1) Προβοκάτσιες (1) Πρόγραμμα (3) Προγραμματικές δηλώσεις (2) προπαγάνδα (4) Προσεχώς (1) προσυνεδριακός διάλογος (2) Προτάσεις (4) Πρωτοβουλία για τα δικαιώματα των Κρατουμένων (1) Πρωτομαγιά (1) Πυρκαγιές 09 (3) Ρατσισμός (7) Ριζοσπάστης (8) Ρωμιοσύνη (1) Ρωσία (2) Σαλάτα εποχής (1) Σαμαράς (1) Σάτυρα (10) Σοβιετικές αφίσσες (4) Σόιμπλε (1) Σπ.Δερμεντζόγλου (1) Στάθης (14) Σταλινισμός (32) Στερεά Ελλάδα (1) Στρατούλης (1) Σύλλογος διορισμένων με ΑΣΕΠ (1) Συμβασιούχοι (7) συμπεράσματα (1) Συμφωνία των Πρεσπών (1) ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ (74) συνέντευξη (5) Συνεργσίες (1) Σύνοδος ΚΠΕ ΣΥΝ (2) Σύντροφοι και συνεργάτες (1) ΣΥΡΙΖΑ (128) Σύριζα Βύρωνα (3) ΣΥΡΙΖΑ.Προτάσεις (10) ΣΥΡΙΖΑ/ Ε.Κ.Μ (12) Σχέδιο B (1) Σώτη Τριανταφύλλου (2) Τ. Λειβαδίτης (1) Το Βήμα (1) Τοπ. Αυτοδιοίκηση (4) Τραμπουκισμοί (13) Τράπεζες (1) Τρίπολη (1) Τρόικα (1) τρομοκρατία (1) Τρότσκι (1) Τσάβες (1) Τσακαλώτος Ε. (2) Τσίπρας (37) Υγεία (1) Υπ.Πολιτισμού (10) Υπ.Τουριστικής Ανάπτυξης (1) Φαράκος Γρ. (1) Φασισμός (4) Φασίστες (7) Φεμινιστικά (3) Φίλοι (1) Φοιτητικές εκλογές 2009 (1) Φονταμενταλισμός (1) Φόρουμ Πρέβεζας (3) Φυλακές (2) Χ.Μιρό (1) Χίος (1) Χριστούγεννα 2009 (1) χρόνια πολλά (4) Χρυσή Αυγή (4) Χρυσοχοίδης (2) Bloggers (7) blogme.gr (1) Burnikov (1) Charlie Hebdo (1) David Brody (1) Free Gaza (1) K.Petrov-Votkin (1) Left.gr (3) Max Ernst (1) Modrian (1) N.Μπελογιάννης (1) Pascal Schmid (1) Plan B (1) Protagon gr (2) Reednotebook (1) troll (1) Tvxs (3) www.keli.gr (1)

E..εφημερίδεεες!